Technologie

Neustále rostoucí požadavky na výkon strojů a zařízení kladou stále větší tlak na dostupnost strojního vybavení. Aby se předešlo zbytečným prostojům, nebo se minimalizovaly potřebné doby plánovaných odstávek, je třeba zařízení monitorovat co nejlépe. Vzhledem k faktu, že je k dispozici méně zdrojů a času pro klasickou diagnostickou obchůzku, je automatizace diagnostických systémů naprosto klíčová.

On-line diagnostický systém GSS 2.1

Náš vlastní produkt s kabelovým propojením na jednotlivé senzory. Monitorování vibrací převodovek systémem GSS zajistí včasnou detekci, identifikaci poruchy a určení příčiny jejího vzniku. Predikce těchto závad zamezí nevratnému poškození ozubení, ložisek, atd.

Hlavní výhody online diagnostiky:

 • Nepřetržitý monitoring stroje
 • Bezpečnost a spolehlivost provozu výrobních zařízení
 • Bez nutnosti diagnostického pracoviště
 • Minimalizuje ekonomické ztráty

On-line diagnostický systém SKF Enlight Collect IMx-1

 • Údaje o celkové úrovni a dynamických vibracích
 • Širokopásmové měření zrychlení a rychlosti
 • SKF Acceleration Enveloping pro včasnou detekci vad ložisek a ozubených kol a dalších jevů typu nárazu
 • Měření teploty
 • Schválení ATEX a IECEx pro senzor (zóna 1) a bránu (zóna 2)
 • Zvýšení frekvence sledování z měsíců a týdnů na dny a hodiny
 • Usnadňuje a zlevňuje automatizovaný sběr dat
 • Data ze strojů na nepřístupných místech
 • Rychlé a škálovatelné nasazení
 • Umožňuje snížit neplánované prostoje