Vibrodiagnostika

Co je to vibrační diagnostika?

Vibrační diagnostika je důležitou součástí prediktivní údržby strojů. V průběhu let se diagnostika vibrací osvědčila jako nejúčinnější kontrola „zdraví strojů“. Přístroje pro diagnostiku vibrací pomáhají předvídat případné selhání stroje. Pokud je aplikována prediktivní údržba a stroje jsou pravidelně kontrolovány, závady stroje mohou být objeveny již v počáteční fázi a mohou být podniknuty příslušné kroky k jejich odstranění. Tímto způsobem můžete zabránit nečekaným odstávkám strojů a popřípadě se vyhnout výměně částí, které jsou stále v dobrém stavu. Firma Gear- Diagnostics má celou řadu zařízení pro diagnostiku vibrací, od jednoduchých vibrometrů až po pokročilé vibrační analyzátory a on-line monitorovací systém GSS 2.1. Data z těchto přístrojů mohou být přenesena do PC, nebo telefonu zákazníka, který si tak může sledovat aktuální hodnoty, teploty, nebo trendy vibrací v aktuálním čase.

Jak to funguje?

Každý stroj, který je v provozu, vytváří vibrace. Signál těchto vibrací obsahuje spoustu informací o stavu stroje. Pro měření vibrací používáme vibrometr nebo analyzátor vibrací. Snímač musí být namontován na vhodném místě na stroji (např. ložiskový domek). Přístroj měří vibrační signál. Na základě vhodného zpracování vibračního signálu informuje o závažnosti vibrací a možných poruchách stroje. Nejčastějšími poruchami rotačních strojů jsou nevyváženost, nesouosost, mechanické uvolnění a závady ložisek.

Jednorázové měření

Uplatnění převážně v rámci reaktivní údržby, kdy je měření požadováno jako přímý důsledek změny stavu zařízení.

Periodická měření

(pochůzky) Jsou součástí plánu preventivní a prediktivní údržby, kdy se vibrace měří záměrně na stroji i v bezvadném stavu s pravidelným časovým odstupem (týdenním, měsíčním, čtvrtletním apod.) daným důležitostí a typem měřeného zařízení. Na základě sledování a analýzy těchto změn ve spektrech lze účinně a za plného provozu identifikovat vznikající poškození a určit jeho příčinu.

Kdy je potřeba vibrodiagnostika?

Hlavním cílem vibrodiagnostiky je odhalit skutečný stav zařízení a tím umožnit plánování údržby, minimalizovat zbytečné opravy a předcházet havarijním stavům (odstávkám). Vibrační diagnostika / vibrodiagnostika (měření vibrací) patří k metodám bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky rotačních strojů a zařízení. Dobrá znalost technického stavu stroje vám pomůže v rozhodování o tom, jak dlouho můžete ještě zařízení provozovat, popřípadě pro rozhodnutí o odstávce a opravě.

Analýza vibrací odhalí takové stavy jako je např. nevývaha, nesouosost, poškození ložisek nebo převodovky, atd.