Termodiagnostika

Detekce problémů v rané fázi

Na poli průmyslu a energetiky se termokamery používají pro kontrolu transformátorů, vedení, převodovek a dalších komponentů, které jsou kritické pro bezproblémový provoz.

V automobilovém průmyslu mohou termokamery odhalit problémy s přehříváním, nedostatečným chlazením nebo nesprávnou instalací komponentů. Ve výrobě a inženýrství jsou termovizní kamery často používány pro identifikaci teplotních nehomogenit v materiálech nebo pro sledování teplotních procesů v rámci výrobní linky a jiných důležitých procesů.

Klíčovým přínosem termokamer je hlavně jejich schopnost detekovat problémy v začínající fázi, často dříve, než se projeví jakýmkoliv dalším způsobem. Díky tomu mohou průmyslové podniky ušetřit značné náklady na případné opravy a výpadky výroby, zlepšit bezpečnost a prodloužit životnost strojů.

V průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů a zařízení, kdy stále častěji jsou používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování stavu výrobní technologie. Své místo v provádění preventivní údržby našla i termovize.

Termovizní měření

Termovizní měření umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného tělesa. Termovizní měření se provádí za provozu, bez nutnosti odstavení připojených technologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt.

Pomocí termovize lze provádět například kontrolu (diagnostiku):

  • elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů,izolátorů a odpojovačů )
  • výrobních technologií (např. stav vyzdívek a izolací)
  • pomocník pro analýzu příčin závad výrobků, např. výroba plastových dílů