Online diagnostika strojů a zařízení

Monitorování vibrací točivých strojů systémem GSS 2.1 zajistí včasnou detekci, identifikaci poruchy a určení příčiny jejího vzniku. Predikce těchto závad zamezí nevratnému poškození ozubení, ložisek, atd. S tím také souvisí eliminace náhlých odstávek způsobených totální havárií strojního uzlu. Konečným přínosem tohoto systému je minimalizace nákladů spojených se skladováním náhradních dílů a nečekaných prostojů výrobních linek.

Stručný popis systému GSS 2.1

Měření vibrací a teploty je řešeno pomocí čidel umístěných na vyhovujících měřících místech v blízkosti měřených ložisek. Naměřený signál z jednotlivých čidel je následně přenášen pomocí kabeláže do vyhodnocovací jednotky.

Vizualizace je následně řešena signalizačním sloupkem pomocí sumárních digitálních výstupů (zelená – provoz, žlutá – upozornění, červená – výstraha), stejně tak jsou výstupní binární digitální signály zavedeny do řídicího systému.  Náhled na aktuální měřené hodnoty měřených parametrů vibrací je možno skrze dodávaný software (součást dodávky).