Domažlická 168b

318 00 Plzeň

Zavolejte nám

+420 777 256 654

Napište nám

balicek@gear-diagnostics.cz
obchod@gear-diagnostics.cz

Termodiagnostika

Termodiagnostika

Detekce problémů v rané fázi

Na poli průmyslu a energetiky se termokamery používají pro kontrolu transformátorů, vedení, převodovek a dalších komponentů, které jsou kritické pro bezproblémový provoz.
 
V automobilovém průmyslu mohou termokamery odhalit problémy s přehříváním, nedostatečným chlazením nebo nesprávnou instalací komponentů. Ve výrobě a inženýrství jsou termovizní kamery často používány pro identifikaci teplotních nehomogenit v materiálech nebo pro sledování teplotních procesů v rámci výrobní linky a jiných důležitých procesů.
 
Klíčovým přínosem termokamer je hlavně jejich schopnost detekovat problémy v začínající fázi, často dříve, než se projeví jakýmkoliv dalším způsobem. Díky tomu mohou průmyslové podniky ušetřit značné náklady na případné opravy a výpadky výroby, zlepšit bezpečnost a prodloužit životnost strojů.
 
V průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů a zařízení, kdy stále častěji jsou používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování stavu výrobní technologie. Své místo v provádění preventivní údržby našla i termovize.
 

Termovizní měření

Termovizní měření umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného tělesa. Termovizní měření se provádí za provozu, bez nutnosti odstavení připojených technologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt.

Pomocí termovize lze provádět například kontrolu (diagnostiku) :

• elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, izolátorů a odpojovačů )

• výrobních technologií (např. stav vyzdívek a izolací)

• pomocník pro analýzu příčin závad výrobků ,např. výroba plastových dílů

Zde je patrné přehřátí prostřední přívodní fáze v rozvaděči v důsledků nedostatečného dotažení spoje:

Na tomto obrázku byl identifikován vodič s poddimenzovaným průřezem: